Alternatywne źródła energii charakteryzują się

nagrzewnice na olej przepracowany
Alternatywne źródła energii cieplnej Alternatywne źródła energii charakteryzują się zmniejszonym negatywnym oddziaływaniem (względem tradycyjnych źródeł) na środowisko naturalne, ponagrzewnice na olej przepracowany .