Każda firma zobowiązana jest do przeprowadzenia

Pulsar BHPKażdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, przed rozpoczęciem wykonywania czynności na stanowisku musi przejść obowiązkowo badania medycyny pracy a także szkolenie BHP.
Jest to niezwykle ważne, aby każdy pracownik zapoznał ze wszystkimi regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy zanim jeszcze do niej przystąpi.
Każda firma zobowiązana jest do przeprowadzenia takiego szkolenia w pierwszym dniu pracy. Są firmy, które posiadaPulsar BHP .

Widok do druku:

Pulsar BHP